Wat is een zon-eclips?

De maan staat tussen de aarde en de zon, waardoor de schaduw van de maan op de aarde valt. Een zonsverduistering is dus alleen te zien bij volle maan. Maar niet elke 29,5 dag, want de aarde, zon en maan staan niet altijd precies in elkaars verlengde. Bovendien varieert de afstand tussen de aarde en de maan. Daardoor is een totale zonsverduistering alleen mogelijk als de maan relatief dicht bij de aarde staat. Deze totale verduistering is te zien in een smalle strook van maximaal 300 kilometer breed. Die breedte hangt af van de verhouding tussen de afstand zon-maan en maan-aarde, en van die van de doorsnedes van zon en maan. Pas nadat Copernicus in de 16e eeuw bedacht dat de aarde om de zon draait konden zonsverduisteringen goed voorspeld worden.