Van der Leeuw (3)

De berichten in de media betreffende het verhoor van dr. A.J. van der Leeuw door de Sicherheitspolizei werden gekenmerkt door suggestief en misleidend woordgebruik. Gesteld, dat de jonge Van der Leeuw tijdens een verhoor van de SD dingen zou hebben gezegd, die hij beter niet had kunnen zeggen – kan men dan spreken van `verraad'? Kan de huidige generatie zich wel indenken wat een dergelijk verhoor betekende? Onder `verraders' hebben wij toch andere figuren te verstaan. En als de (anonieme) aanklacht ook nog een valse aantijging zou blijken te zijn - waarvan ik vast overtuigd ben - is het mensonterend dat de naam van Van der Leeuw zó beschadigd en zijn persoon zo geschonden is. Hij heeft als student in het verzet gezeten en zijn leven gewaagd voor onze vrijheid, terwijl vele van zijn hoogleraren zich op de vlakte hielden en buiten schot bleven.

Het is belachelijk, maar ook ergerlijk dat in verschillende media gesteld wordt, dat dr. J.Blom, directeur van het NIOD, aan Van der Leeuw opdracht zou hebben gegeven om `onderzoek te doen naar eigen oorlogsverleden', terwijl het in feite om het logische verzoek ging om zich te verantwoorden tegenover de (anonieme) aanklacht.

    • A.G. Soeting Amsterdam