Geen fraude bij EU

In het bericht Europees fonds mist 90 miljoen (in de krant van donderdag 5 augustus, pagina 5) wordt gerept van fraude bij een EU-hulpfonds. Fraude is evenwel tot op heden niet aangetoond. Het zou gaan om slordig financieel beheer.