Een gezellige reanimatie

Het was mooi weer aan het strand.

De zee was rustig en een drenkeling verkeerde in hoge nood.

Enkele zonnebaders begaven

zich in het water en brachten

de man aan land.

Hij werd in het natte zand gelegd.

Meteen ging men over tot een

doortastende reanimatie.

Onder een stralende zon

werd de borstkas stevig bewerkt.

Iedereen was het roerend eens

dat dit één der gezelligste

reanimatiepogingen sinds jaren was.

Langzaam ging de zon onder.

De schaduwen werden langer en

de drenkeling kwam bij bewustzijn.

Het reanimeren ging zó lekker

dat niemand er ook maar aan dacht

ermee op te houden.

De reddersruggen kregen nog

een flinke beurt `after sun'

en terwijl de hartmassage

enthousiast doorging had niemand

in de gaten dat het water opkwam

en de man alsnog verdronk.

EINDE