Britten werken vaak op zondag

Werken op zondag is nog lang niet zo gewoon als het lijkt. Van alle werknemers in Nederland werkt ongeveer 15,1 procent geregeld op zondag, en 9,4 procent af en toe. Daarmee zit Nederland iets onder het Europese gemiddelde. In het Verenigd Koninkrijk komt zondagsarbeid het meest voor: 42,4 procent werkt daar vaak of minder vaak op de traditionele rustdag. Andere landen met een groot aantal zondagswerkers zijn Denemarken, Ierland en Zweden. In Portugal en Spanje komt zondagsarbeid juist veel minder vaak voor. Volgens de Arbeidstijdenwet van 1996 is werken op zondag in principe verboden. Als de aard van het werk dat vereist, is werken op die dag echter toegestaan, mits de werknemer ermee instemt. Als de bedrijfsomstandigheden werken op zondag noodzakelijk maken, is toestemming nodig van de ondernemingsraad. Werknemers die op zondagen werken, moeten per periode van dertien weken ten minste vier zondagen vrij krijgen.

Een werknemer mag dus weigeren op zondag te werken. Maar volgens de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU), een christelijke vakvereniging, wordt dat steeds moeilijker. Volgens een onderzoek van de RMU eist de helft van de ondernemingen die op zondag actief zijn dat sollicitanten ook bereid zijn op die dag te werken. Wie dat weigert, zou daarmee de kans op een baan verkleinen.