Amerikaanse jeugd minder gewelddadig

Amerikaanse jongeren zijn de afgelopen jaren minder gewelddadig geworden. Het algemene beeld van toenemend geweld onder tieners, waarover vooral na een reeks schietpartijen op scholen alom de noodklok werd geluid in de politiek en de media, blijkt niet te kloppen.

Dat is de uitkomst van een grootschalig onderzoek, waarvan de resultaten deze week gepubliceerd zijn in het tijdschrift Journal of the American Medical Association. De resultaten stroken met andere studies, die erop wijzen dat de betrokkenheid van jongeren bij moorden en andere zware misdrijven sinds enkele jaren afneemt.

Tussen 1991 en 1997, zo blijkt uit het nu gepubliceerde onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), trad een forse daling op van het aantal jongeren dat zegt wapens bij zich te dragen. Van de ongeveer 16.000 (schriftelijk) ondervraagde scholieren, antwoordde in 1997 zo'n 18 procent dat zij in de voorgaande maand een wapen (vuurwapen, mes of knuppel) bij zich hadden gedragen. Zes jaar eerder was dat nog 26 procent. Het percentage dat zei in dezelfde periode een wapen te hebben meegenomen naar school, daalde van bijna twaalf procent in 1993 (toen deze vraag voor het eerst werd gesteld) tot negen procent vier jaar later.

Ook waren minder jongeren betrokken bij vechtpartijen: in 1991 nog 43 procent, in 1997 37 procent. Het aantal scholieren dat zei bang te zijn om naar school te gaan en daarom de afgelopen maand tenminste één dag zou hebben gespijbeld (vier procent) daalde niet. Ook gelijk bleven de percentages leerlingen die met een wapen bedreigd of gewond waren (7 procent), of van wie op school eigendommen beschadigd of gestolen waren (33 procent). Geen van de gewelddadige gedragsvormen in het onderzoek vertoonde een toename.

Over de oorzaken van de positieve ontwikkelingen hebben de onderzoekers geen harde gegevens. Ze verwijzen naar andere studies, die een verklaring zoeken in de bloeiende economie, in het feit dat de oorlogen tussen straatbendes over hun hoogtepunt heen zijn, in de toename van het aantal agenten op straat en het aanhalen van de discipline op scholen. Ook zou de groei van het aantal preventieprogramma's vruchten afwerpen. ,,25 jaar lang hebben we onze tieners zichzelf laten opvoeden, en ze brachten er niet veel van terecht'', zei een socioloog dezer dagen in The Washington Post. Zijn simpele verklaring voor de daling van het geweld onder jongeren: ,,De volwassenen zijn terug.''

Overigens waarschuwt Thomas Simon, een van de auteurs van het CDC-rapport, dat het gewelddadig gedrag onder tieners ook na de recente daling (,,en dat is echte vooruitgang'') nog steeds onacceptabel hoog is. En ook als slachtoffer hebben Amerikaanse tieners nog veel met geweld te maken. Voor jongeren tussen vijftien en negentien jaar is moord nog altijd de op één na belangrijkste doodsoorzaak (na onbedoelde oorzaken, zoals auto-ongelukken).