Ziektekostenpremies mogelijk nog hoger

De premies voor de ziektekostenverzekering dreigen extra te stijgen door een uitspraak van de Hoge Raad. Die vindt dat een zorgverzekeraar belasting moet betalen over de reserve die deze aanhoudt voor de financiering van de kosten van de vergrijzing.

Om toch over voldoende geld te beschikken voor financiering van de stijgende kosten van het vergrijzende verzekerdenbestand, zou in de premie de extra belasting moeten worden verwerkt. Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke organisatie van zorgverzekeraars, is onaangenaam verrast door de uitspraak van de Hoge Raad. Juristen van ZN gaan na of deze voor de hele sector geldt dan wel alleen voor de verzekeraar Levob, waarover de Hoge Raad nu een uitspraak heeft gedaan. Ook wordt onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn voor de premie die verzekerden moeten betalen.

Het aanhouden van een vergrijzingreserve is voorgeschreven door de Verzekeringskamer. De Hoge Raad is het echter met het Amsterdamse Hof (en de belastingdienst) eens dat dit geen goed `koopmansgebruik' is en dat er derhalve vennootschapsbelasting over moet worden betaald. Levob, die beroep aantekende tegen de belastingdienst, is daarmee in het ongelijk gesteld.

Bij het vaststellen van hun premies houden verzekeraars er rekening mee dat de kosten van verzekerden tot hun veertigste lager zijn dan de premie die zij betalen. Daarna kosten ze door de bank genomen geld. Dat verschil wordt wel enigszins in de premie verwerkt maar niet volledig, omdat dan de premie voor de ouderen extreem hoog zou worden. Ook daarom wordt mede met behulp van de premie van de jongeren een `vergrijzingreserve' opgebouwd. Daaruit kunnen dan de kosten van de vergrijzing worden betaald.