Twaalf medici beboet

Twaalf medisch specialisten, fysiotherapeuten en tandartsen zijn vorig jaar geverbaliseerd, omdat ze samen zeker een miljoen gulden te veel hadden gedeclareerd.

Zij brachten niet alleen te hoge bedragen in rekening maar declareerden ook behandelingen die ze niet hadden verricht. Zo brachten tandartsen het plaatsen van noodkronen op tanden in rekening die de patiënt niet meer had.

Dit blijkt uit het jaarverslag over 1998 van de afdeling van de Economische Controledienst (ECD) die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet op de tarieven gezondheidszorg (WTG). Het WTG-team stapte vorig jaar 45 keer naar een huisarts, medisch specialist, tandarts of paramedicus die werd verdacht van overtreding van de Tarievenwet. Meestal kwam de dienst in actie na klachten van patiënten of zorgverzekeraars. Het onderzoek leidde in twaalf gevallen tot een proces-verbaal. Zeven keer volstond de Controledienst met een correctie. Acht onderzoeken zijn nog niet afgerond.

Twee maatschappen van tandartsen, waar deels dezelfde tandartsen werkten, maakten het erg bont, zo blijkt uit het verslag van de ECD. Ze zouden tanden en kiezen hebben getrokken die de patiënt al niet meer had, noodkronen op niet-bestaande kiezen hebben geplaatst en kanaalvullingen hebben verwijderd die er niet waren. Het leverde de tandartsen zeker 170.000 gulden op, waarvan 13.000 gulden bij één van de klagende patiënten in rekening was gebracht.

Een maatschap van fysiotherapeuten bracht bijna 100.000 gulden in rekening voor behandelingen die niet waren verricht. Dit bleek de Controledienst toen deze de afspraken-agenda's vergeleek met werkschriften van de fysiotherapeuten. In een andere bedrijf brachten de fysiotherapeuten, die de tarieven te laag vonden, veel verrichtingen twee keer in rekening. Het leverde ze in elf maanden ruim 75.000 gulden aan extra inkomsten op.

Een cardiologenmaatschap bracht in 14 maanden 315.000 gulden te veel in rekening. De maatschap, die de vorm had van een besloten vennootschap, kreeg dat geld binnen door verrichtingen te declareren waarvoor geen tarief was vastgesteld en die dus ook niet hadden mogen worden gedeclareerd.

Vorig jaar trof het openbaar ministerie zeven keer een schikking in een zaak die al eerder door de Controledienst was aangespannen. Betrokken (para)medici moesten samen zo'n 210.000 gulden boete betalen en ruim 1,2 miljoen gulden teruggeven die ze in de jaren daarvoor te veel hadden geïnd. Daarnaast werden in 1998 vier medische beroepsbeoefenaren wegens fraude door de rechter beboet of veroordeeld tot gevangenisstraf.