Tuinders tegen verbod op telen

Tuinders in het Westland worden ernstig gedupeerd door een uitspraak van de Raad van State. Dat vindt de land- en tuinbouworganisatie LTO.

De tuinders mogen geen gewassen meer telen in een straal van 25 meter van woningen en scholen, zo bepaalde de Raad van State onlangs in een procedure die de Zuid-Hollandse Milieufederatie had aangespannen.

De Raad van State baseerde zich op een TNO-onderzoek uit 1992. Daaruit was naar voren gekomen dat met de wind mee bestrijdingsmiddelen binnen 25 meter niet of nauwelijks verdunnen. Pas daarna nemen de concentraties af.

Omdat met name in het Westland de kassen en woningen dicht op elkaar staan heeft dat grote consequentie voor de telers. ,,Het wordt wel lastig voor telers om hun bedrijf te voeren als er zo vier à vijf instanties zich met de bestrijdingsmiddelen bemoeien'', zegt LTO-woordvoerder J. Ottenheim.

De Zuid-Hollandse Milieufederatie vond midden jaren negentig dat gemeenten te gemakkelijk vergunningen gaven aan tuinders. Die konden daardoor tot drie meter bij woningen zware bestrijdingsmiddelen gebruiken, terwijl dat een gevaar zou betekenen voor de gezondheid van bewoners en telers. De Milieufederatie spande daarom een proefprocedure aan tegen telers in Naaldwijk. ,,De belangenorganisaties, zoals de LTO, hebben altijd veel beloofd, maar er is tien jaar niets gedaan'', zegt J. Rutteman van de Milieufederatie.

Omdat de vergunningen nu door de Raad van State vernietigd zijn, is er feitelijk sprake van een illegale situatie. Rutteman gaat er vanuit dat de huidige situatie voorlopig wordt gedoogd. De Milieufederatie wil nu dat de overheid een saneringsprogramma opstelt, waarbij tuinders enige jaren de tijd krijgen om over te stappen op andere gewassen of om milieuvriendelijke maatregelen te nemen.

LTO wil de uitspraak gaan aanvechten met beter onderzoek, want de uitkomsten van het TNO-onderzoek worden betwist. Volgens LTO zijn milieuvriendelijke maatregelen niet altijd haalbaar.