Spel der verrassingen bij overname van ECT

De verkopers van containeroverslagbedrijf ECT kwamen gisteren met een tegenzet, nadat Brussel eerder de overname door onder anderen Hutchison uit Hongkong had geblok- keerd. Mededingingscom- missaris Van Miert is ,,onaangenaam verrast''. Het spel rond ECT is in elk geval nog niet ten einde.

Het was gisteren de dag van het spel der verrassingen. De Europese Commissie was ,,onaangenaam verrast'' over Hutchison en het Rotterdamse Gemeentelijke Havenbedrijf. Algemeen directeur Willem Scholten van het Rotterdamse Havenbedrijf was ,,verbaasd'' over de reactie van de Europese Commissie. ,,Verrast'' over de reactie uit Brussel betoonde zich ook een woordvoerder van het Rotterdamse havenconcern Internatio-Muller. Inzet van dit spel is de voorgenomen overname door o.a. Hutchison en het Gemeentelijk Havenbedrijf van Europe Combined Terminals (ECT) in Rotterdam, het grootste containeroverslagbedrijf in Europa.

De huidige eigenaren van ECT

– Internatio-Muller, Pakhoed, Nedlloyd en NS Groep – willen al geruime tijd af van ECT. Vorig jaar meldde zich een koper, Hutchison Port Holdings, een dochter van het concern Hutchison Whampoa in Hongkong. Hutchison Port Holdings controleert containeroverslag in zeventien havens in de wereld, waaronder twee in Europa, de Engelse havens Felixstowe en Thamesport. ECT (2250 werknemers) zou voor Hutchison een nieuwe strategische parel aan de kroon zijn. Bij de overnamedeal van 680 miljoen werd het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) betrokken vooral omdat Nederlandse investeerders geen belang stelden in ECT, maar ook omdat Hutchison volgens de beste Chinese tradities graag samenwerkt met plaatselijke autoriteiten.

De nieuwe ECT-eigenaren in spe – Hutchison voor 50 procent, het GHR voor 30 procent en 20 procent voor enkele investeerders zoals de Nederlandse investeringsmaatschappij -– meldden hun overnameplan op 10 maart officieel aan bij de Europese Commissie. De diensten van Europees Commissaris Karel van Miert (mededinging) concludeerden na een diepgaand onderzoek dat de geplande overname tot een ,,dominante positie van ECT/Hutchison op de markt voor stuwadoorsdiensten voor diepzee-containerschepen in Noord-Europa zou leiden''. Met andere woorden: de Commissie verklaarde zich tegen de voorgestelde overname.

Op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van Hutchison en het GHR op 22 juli zette Van Miert zijn bezwaren duidelijk en krachtig uiteen. ,,De partijen (Hutchison en GHR) verklaarden het niet eens te zijn met de analyse van de effecten van de voorgestelde concentratie. Maar op 30 juli besloten ze de voorgestelde concentratie niet door te zetten'', aldus het persbericht dat de Europese Commissie op woensdag publiceerde. De volgende ochtend omstreeks half acht verstuurden de verkopers van ECT – Internatio-Muller, Nedlloyd en Pakhoed – alsmede het Rotterdamse Gemeentelijke Havenbedrijf per fax vrijwel gelijkluidende perscommuniqués de wereld in met de strekking dat ze een oplossing hadden gevonden.

Hutchison zou niet, zoals aanvankelijk was overeengekomen, een 50 procents belang in ECT nemen, maar slechts 35 procent. Net zoals het GHR. En de resterende 30 procent zou worden opgedeeld in 28 procent voor financiële instellingen zoals ABN Amro Participaties BV, en het ECT-personeel dat een douceurtje in de vorm van 2 procent aandelen werd toebedacht.

,,Omdat het oorspronkelijke plan was ingetrokken, is het onderzoek van de Merger Task Force van de Europese Commissie stopgezet'', aldus de communique's. Het GHR liet in zijn verklaring een expliciet geluid horen: ,,De transactie is een vorm gegeven die niet zal vallen onder de fusiecontrole van de Commissie.''

De Europese Commissie verklaarde zich bij monde van een woordvoerder rond het middaguur ,,onaangenaam verrast'' omdat de vermindering van de formele invloed van Hutchison niet 50 maar 35 procent van de ECT-aandelen niet tegemoet komt aan het overwegende bezwaar dat ECT en Hutchison samen een dominante invloed krijgen bij de containeroverslag in de Noord-Europese havens die grote, diep stekende containerschepen kunnen accomoderen, legt EC-woordvoerder Stefan Rating desgevraagd uit. ,,Door het geringere aandeel van Hutchison in ECT is formele aanmelding voor fusiecontrole inderdaad niet meer nodig. Maar het blijft een feit dat Hutchison en ECT, elk voor zich of samen, in de nieuwe opzet hun positie op de markt voor containeroverslag in Noord-Europa versterken. Op de bijeenkomst van 22 juli heeft Van Miert duidelijk gemaakt dat dit bezwaar niet wordt weggenomen door het aandeel van Hutchison in ECT tot 35 procent te verminderen. Wij houden sterke twijfels.''

Algemeen directeur W. Scholten van het GHR liet gistermiddag weten ,,zeer verbaasd'' te zijn over deze reactie, omdat het GHR en Hutchison ,,volledige openheid'' hadden betracht.

De Europese Commissie heeft nu een maand de tijd om te besluiten of ze een nieuw onderzoek instelt. Maar woordvoerder Rating wees gistermiddag op een andere mogelijkheid. ,,Eerder dit jaar probeerde Coca-Cola ondanks onze bezwaren op soortgelijke manier de overname van Cadbury Schweppes door te zetten. Maar binnen de termijn van een maand werd de overname toch afgeblazen, omdat men het standpunt van Van Miert kende.''

En het standpunt van de Belgische Commissaris voor het mededingingsbeleid kan in het geval van de beoogde overname van ECT dus geen verrassing meer zijn. Wordt dus vervolgd.

    • Jan Gerritsen