Overleg van rivalen Thaçi en Rugova

Ibrahim Rugova en Hashim Thaçi, de twee rivaliserende leiders van de Kosovo-Albanezen, hebben gisteren voor het eerst sinds de conferentie van Rambouillet in februari met elkaar gesproken. De partij van Rugova besloot gisteren zitting te nemen in de zogenoemde `overgangsraad', die ze tot dusverre boycotte.

De Democratische Liga van Kosovo (LDK) liet gisteren haar bezwaren tegen de samenstelling van de overgangsraad vallen. De raad, een adviesorgaan van de chef van de VN-missie in Kosovo, Bernard Kouchner, telt twaalf leden. De LDK is met twee leden vertegenwoordigd, evenveel als het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK, de met het UÇK verbonden Unie voor een Democratische Beweging en de Servische minderheid. Verder maken twee onafhankelijken, een slavische moslim en een lid van de Turkse minderheid deel uit van de raad. De LDK boycotte de raad tot dusverre uit protest tegen de vermeende oververtegenwoordiging van het UÇK. Gisteren liet de partij van Rugova haar bezwaren vallen, kennelijk onder druk van Kouchner, die deze week herhaaldelijk met Rugova heeft geconfereerd.

Na afloop van het gesprek tussen de als gematig bekendstaande Rugova en UÇK-chef Hashim Thaçi werden geen mededelingen gedaan, anders dan dat de twee rivalen op het politieke toneel ,,een aantal meningsverschillen uit de weg hebben geruimd''. De relaties tussen beiden altijd uiterst problematisch geweest. De pacifist Rugova heeft de Kosovo-Albanezen tien jaar lang op een programma van vreedzaam verzet tegen de Servische overheersing geleid. Thaçi en zijn UÇK moesten van dat pacifisme niets hebben. Tijdens de oorlog om Kosovo vormde Thaçi eigenmachtig een `regering' van Kosovo, hoewel er al een door Rugova's LDK geleide `regering in ballingschap' bestond. Na de intocht van de internationale vredesmacht KFOR in Kosovo vestigde Thaçi zich met zijn UÇK snel in Kosovo, om daar meester te maken van allerlei sleutelposities in het civiele bestuur, terwijl Rugova nog wekenlang in Rome bleef zitten. Hij keerde pas vorige week vrijdag definitief naar Kosovo terug.

Britse KFOR-troepen hebben gisteren een `minister' uit Thaçi's `regering' gearresteerd. `Minister van Binnenlandse Zaken' Rexhep Selimi reed gisteren met twee lijfwachten in een auto met blauw zwaailicht door Priština. Toen KFOR-soldaten hem naar zijn papieren vroegen haalde hij een pistool voor de dag, nam een kogel en voegde de Britse soldaten toe: ,,Deze hier is voor jullie.'' Daarop werd de `minister' aangehouden omdat hij ,,een bedreiging van de openbare orde'' zou vormen. Hij werd later gisteren vrijgelaten. Zijn vuurwapen en munitie werden in beslag genomen. (Reuters, AP)