Onderzoek naar Van Buitenen

De Europese Commissie begint een nieuw onderzoek tegen de Nederlandse EU-ambtenaar Van Buitenen. Hij zou vertrouwelijke adresgegevens van de Franse Eurocommissaris Cresson hebben doorgegeven aan een Britse Europarlementariër.

Daardoor werd duidelijk dat Cresson samenwoonde met de Franse tandarts Berthelot. Die had van Cresson een opdracht gekregen voor een onderzoek naar aids, en dat voedde de berichten over vriendjespolitiek van Cresson.

Volgens Van Buitenen, die het onderzoek heeft bevestigd, zit Cresson zelf achter dit nieuwe onderzoek tegen hem. Hij zal zich daar echter niet door laten weerhouden nieuwe feiten over de zaak-Berthelot naar buiten te brengen, zo heeft hij aangekondigd.

D66-Europarlementariër Van der Laan, die de kwestie van het nieuwe onderzoek inmiddels heeft aangekaart bij de nieuwe Commissievoorzitter Prodi, noemt het onderzoek ,,een omgekeerde wereld''. ,,Heel Europa heeft terecht verontwaardigd gereageerd op het feit dat de kleine `klokkenluider' het veld moest ruimen, terwijl de frauderende Cresson nog altijd op haar plaats zit.'' Volgens Van der Laan is ,,Van Buitenen een symbool geworden van de mens tegenover de grote bureaucratie''.

Doordat Van Buitenen eind vorig jaar berichten over fraude en vriendjespolitiek in de entourage van Cresson naar buiten bracht, moest de gehele Europese Commissie uiteindelijk aftreden. Na intern onderzoek over het opereren van Van Buitenen werd de Nederlandse Commissieambtenaar, die belast was met onderzoek naar fraude, maanden geschorst. Dit oude onderzoek is inmiddels opgeschort.

Later kreeg hij een nieuwe functie bij de dienst beheer gebouwen, niet echt een promotie. Tijdens het nieuwe onderzoek mag hij wel gewoon blijven werken.