Korthals: Kamer moet boete van Brussel afwenden

De Tweede Kamer moet zo snel mogelijk de Wet bescherming persoonsgegevens behandelen om te voorkomen dat Brussel met een hoge boete komt. In een brief aan de Tweede Kamer verzoekt minister Korthals (Justitie) daarom `met klem' spoedig aan de behandeling te beginnen. Behalve Nederland voldoen nog acht lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, niet aan de eis van de Commissie om vanaf 25 oktober 1998 over wetgeving te beschikken, die voldoet aan een Europese richtlijn van 1995. De nieuwe wet moet de burger beter gaan beschermen tegen misbruik van privacygevoelige gegevens, die veelal in computerbestanden zijn opgeslagen. Het gaat daarbij vooral om gegevens over politieke voorkeur, ras, godsdienst, gezondheid en eventueel crimineel verleden, die alleen onder ogen van anderen mogen komen als de persoon in kwestie daarmee akkoord gaat. Brussel heeft de negen lidstaten in juli laten weten dat ze twee maanden krijgen om te laten weten hoe de stand van zaken is.