Grote gaten in GVB-boeken

De administratie van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam vertoont grote hiaten. Hierdoor loopt het GVB subsidies van de gemeente en het rijk mis.

Dat blijkt uit een rapport dat de gemeentelijke accountantsdienst Acam heeft opgesteld over de jaarrekening 1998. Het GVB is er volgens Acam nog altijd niet in geslaagd de administratie op orde te brengen. Het bedrijf verkeert al jaren in de financiële problemen.

Vorig jaar zijn volgens Acam de fiscale subsidiemogelijkheden inzake Melkert-conducteurs niet goed benut, terwijl er juist een groot tekort aan conducteurs is. Acam gaat er vanuit dat dit het GVB net als in 1997 ruim een half miljoen gulden kost.

Ook constateert Acam dat te veel betaald salaris niet is teruggevorderd van de conducteurs. Het gaat om een netto bedrag van 250.000 gulden, maar de zogeheten subsidie- en fiscale risico's van deze fout belopen een bedrag van veertien miljoen gulden. Verder is het onduidelijk hoeveel het GVB verdient met andere activiteiten dan het openbaar vervoer, zoals diensten voor toeristen.

Het college van B en W wil niet op de gebrekkige administratie bij het GVB reageren. In het najaar zal het accountantsrapport worden behandeld in de gemeenteraad. Een woordvoerder wijst er op dat de hiaten geen aanleiding zijn de jaarrekening niet goed te keuren. Ook de directie van het GVB wil niet inhoudelijk reageren. ,,Deze directie werkt hard aan een verbeteringsproces. Zoiets doe je niet van de ene op de andere dag'', aldus een woordvoerder. De huidige directeur A. Testa is sinds september 1996 in dienst.