`Fed moet rente verhogen'

De Federal Reserve moet overwegen de rentetarieven opnieuw te verhogen om te voorkomen dat toenemende inflatie de economische groei van de VS ondermijnt. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn jaarrapport over de Amerikaanse economie. Daarnaast steunt het IMF president Clinton `met kracht' in diens plan het begrotingsoverschot te besteden aan vermindering van de nationale schuld in plaats van de door de Republikeinen geëiste belastingverlagingen.