EZ ziet geen kartelvorming in woningbouw

Het ministerie van Economische Zaken acht het ,,zeer onwaarschijnlijk'' dat projectontwikkelaars en aannemers illegale kartels gevormd hebben bij de bouw van grote woningbouwprojecten, de zogenoemde VINEX-locaties.

Dat is de uitkomst van een studie door het departement, waarvan de resultaten na het zomerreces per brief aan de Tweede Kamer worden medegedeeld.

Economische Zaken bekeek op verzoek staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) de gang van zaken bij de VINEX-locaties.

Eind vorig jaar was in de Tweede Kamer door A. Duivesteijn (PvdA) gesuggereerd dat een klein aantal projectontwikkelaars een monopoliepositie had opgebouwd op VINEX-locaties. Tot het jaar 2005 moeten op deze locaties zo'n 600.000 woningen worden gebouwd.

Volgens een woordvoerster van EZ is het echter zeer onwaarschijnlijk dat er sprake is van kartels, gezien het groot aantal aanbieders en vragende partijen. ,,In die mening worden wij ondersteund door het feit dat bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tot nu toe geen klacht is binnengekomen.''

In een reactie zegt Duivesteijn te vrezen voor een definitiediscussie over wat een kartel is. Dat er nauw wordt samengewerkt, is volgens hem duidelijk. Duivesteijn: ,,Op bijna alle VINEX-locaties voeren verschillende bedrijven een gezamenlijke grondexploitatie. Huizen worden gefaseerd gebouwd en risico's worden gespreid. Op elke locatie maakt een klein aantal projectontwikkelaars en aannemers, die vaak onderling verbonden zijn, de dienst uit."

Volgens Duivesteijn zijn overigens veel Vinex-huizen te duur, omdat projectontwikkelaars en gemeenten de prijzen kunstmatig hoog houden. Daardoor worden er volgens het Kamerlid grote winsten gemaakt. Hoewel de bouwkosten van de huizen door de massaproductie alleen maar dalen, stijgen de verkoopprijzen.

,,Woningen waarvan de bouwkosten niet meer dan 250.000 gulden bedragen worden voor vier ton verkocht'' aldus Duivesteijn. Volgens hem moet de overheid de prijzen gaan controleren, zeker omdat er miljarden guldens subsidie mee gemoeid zijn.

Evenals andere Kamerleden klaagt Duivesteijn over de vormgeving en de kwaliteit van de VINEX-woningen. Die is volgens Duivesteijn ,,smakeloos en slecht''.

In opdracht van staatssecretaris Remkes is vervolgens de kwaliteit van de woningen onderzocht.

De uitkomst van dat onderzoek wordt eind van dit jaar bekendgemaakt.