Zonsverduistering

Naar aanleiding van het artikel `De waarheid' van Cees Stam (NRC Handelsblad, 31 juli), over de komende zonsverduistering, wil ik het volgende opmerken.

Zonsverduistering ontstaat, wanneer de maan tussen de zon en de aarde staat. Hoewel de maan vele malen kleiner is dan de zon, lijkt zij schijnbaar even groot, doordat zij zoveel dichter bij de aarde staat. De maan kan dus de zon verduisteren!

Zon, maan en aarde staan hierbij in één vlak. Als dat niet het geval is, is er gewoon sprake van nieuwe maan.

Niet ,,de machtige aardplaneet is voor de zon geschoven'', zoals in het stukje beweerd wordt!

Bij maansverduistering staat de aarde tussen de maan en de zon. Dan verduistert de schaduw van de aarde de maan. Ook hier staan de hemellichamen in één vlak. Zo niet zou er gewoon sprake zijn van volle maan.

    • H. Raijer