VVD tegen al te grote leningen huizenkopers

De regeringspartij VVD bepleit een beperking van de omvang van de hypotheekleningen aan huizenkopers. ,,Door de enorme prijsstijging op de woningmarkt worden voor sommige huishoudens de risico's erg groot'', zegt het Kamerlid Hofstra (VVD).

De banken hebben een eigen code, die moet voorkomen dat woningbezitters te hoge maandlasten betalen. De VVD wil nu dat staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) en minister Zalm (Financiën) met de banken gaan praten om deze te houden aan hun eigen regels. ,,We zijn altijd voor zelfregulering en voor eigen verantwoordelijkheid van zowel de bedrijven als de de klanten. Maar mocht een gesprek niets uithalen, dan sluit ik niet uit dat wettelijke maatregelen nodig zijn'', zegt Hofstra.

De coalitiepartners PvdA en D66 reageren verdeeld op het idee van de VVD. ,,Gesproken wordt er al veel langer met de banken, maar zonder erg veel resultaat'', zegt het Kamerlid Duivestein (PvdA): ,,Als de VVD nu wettelijke regels wil, is dat een mooie stap vooruit.''

Zijn collega Bakker (D66) ziet daar niet veel in: ,,Ik maak me meer zorgen over de overcreditering van mensen die kopen bij postorderbedrijven en over jongeren met schulden.''

De Vereniging Eigen Huis en de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) hanteren als norm dat de hypotheeklening in beginsel niet groter mag zijn dan drieëneenhalf of vier keer het bruto jaarinkomen. ,,In sommige gevallen wordt zes of zeven keer het jaarinkomen geleend. Macro-economisch is het risico voor de banken waarschijnlijk beperkt, micro-economisch zijn de risico's voor huishoudens groter'', meent Hofstra.

Directeur Schiffer van NHG vindt de zorgen van de politici wat overdreven. ,,Soms wordt zeven keer het jaarinkomen geleend, maar bij twee jonge academici in de IT-sector die een prachtig pandje kopen, kan dat toch heel verantwoord zijn.''

De politieke discussie over de woningmarkt vindt Schiffer erg versplinterd. ,,Ik pleit voor een bijeenkomst met alle partijen om te kijken hoe de hele huizenmarkt eruitziet en hoe we de risico's kunnen beperken.''