Verschillen in koopkracht

De verschillen in koopkracht als gevolg van de uiteenlopende lokale lasten ,,rijzen de pan uit''. Dat concludeert de vakcentrale MHP uit onderzoek waarin de gemiddelde verschillen zijn berekend ten opzichte van de gemeente Putten, die de laagste lokale lasten in rekening brengt. De verschillen kunnen oplopen tot maximaal 2,7 procent bij een modaal inkomen van bruto 55.000 gulden. Om dit verschil te overbruggen zou een inwoner van Hilversum, de duurste gemeente voor meerpersoonshuishoudens, met een modaal inkomen bruto ongeveer 3,5 procent meer moeten verdienen dan een inwoner van Putten, aldus het onderzoek.