Nederlanders toch niet weg uit Orahovac

De Nederlandse militairen van de vredesmacht KFOR in Kosovo worden niet vervangen door Russische troepen. Het Nederlandse contingent blijft in het zuidelijk gelegen Orahovac gelegerd.

Dit heeft de Russische generaal-majoor Boris Semjonov gisteren in Mališevo desgevraagd tegenover deze krant verklaard. De Russen blijven in Mališevo. De aangekondigde overplaatsing van Russische soldaten naar Orahovac stuitte vorige week op kritiek van de plaatselijke Albanese bevolking en van de Nederlandse militairen.

Volgens de afspraken van Helsinki, waarin onder meer de legering van Russische troepen in Kosovo werd geregeld, zouden de Nederlandse militairen, bestaande uit artillerie-eenheden, genie-troepen en leden van de luchtmobiele brigade, plaats moeten maken voor de Russen. Maar in Orahovac organiseerden Albanese Kosovaren demonstraties tegen de Russen, vanwege hun vermeende pro-Servische gezindheid. Ook zeggen de Albanezen tijdens de NAVO-bombardementen Russische huurlingen aan Servische zijde te hebben zien vechten.

Op hun beurt wilden de Nederlandse militairen niet wijken voor de Russische troepen omdat ze zeiden in de afgelopen weken het vertrouwen van de bevolking van Orahovac te hebben gewonnen. De situatie in Orahovac is gespannen; in de stad verblijven nog altijd enkele tientallen Servische burgers.

Generaal-majoor Semjonov verklaarde tevreden te zijn met de oplossing om in Mališevo te blijven en niet naar Orahovac te gaan. ,,We waren nog niet in Orahovac en hadden daar nog geen band met de bevolking.'' Hij erkende dat de meeste Servische bewoners uit Mališevo en omgeving zijn gevlucht. ,,Dat verlicht ons werk.''

Op het ministerie van Defensie in Den Haag was vanmiddag nog niets bekend van een mogelijk akkoord. Volgens de woordvoerder van minister De Grave is ,,het internationale overleg over die lokaties nog steeds gaande''. Hij maakte daarbij het voorbehoud dat Nederland zelf niet rechtstreeks bij dat overleg betrokken is maar dat over de definitieve KFOR-lokaties wordt gesproken door de NAVO en Rusland dan wel bilateraal door de VS en Rusland.

Vorige maand hebben de ministers De Grave en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) wel benadrukt dat er wat de Nederlandse regering betreft geen sprake van kan zijn dat het Nederlandse Gele-Rijdersdetachement uit Orahovac zou vertrekken ten gunste van Russische KFOR-eenheden.

    • Yaël Vinckx