Kort geding wegens mossel-reclame

Het Productschap Vis heeft een kort geding aangespannen tegen verzekeringsmaatschappij Axa. De brancheorganisatie eist dat de televisiereclame van Axa, waarin wordt gesuggereerd dat men ziek kan worden van het eten van mosselen, wordt verboden. Vorige week al kondigde het Productschap Vis aan juridische stappen te overwegen, nadat pogingen om Axa ertoe te bewegen de reclame terug te trekken hadden gefaald. De organisatie dient ook een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Het kort geding dient maandag bij de arrondissementsbank in Utrecht. (Redactie Economie)