Hoogbegaafde kinderen 4

Hoe `geestig' Youp van 't Hek op 24 juli ook schreef dat hij Frédérique desnoods wel wilde adopteren, één ding weet ik wel, namelijk dat zogenaamd hoogbegaafde kinderen soms juist niet goed in hun vel zitten omdat ze in feite een handicap (!) hebben. Ze functioneren op een ander denkniveau dan hun leeftijdgenootjes, en ze weten zich misschien (daardoor) niet zo goed aan te passen `aan de groep'.

Wat moet hun nu eerst worden bijgebracht of afgeleerd teneinde in voorkomende gevallen te mogen `versnellen', zodat ze wat beter in hun vel gaan zitten? Welke deskundige zou die hulp kunnen bieden; en voor wiens rekening?

Als grote mensen nu kennelijk vechten om hun gelijk, wordt Frédérique dan niet het kind van de rekening? Uit de berichtgeving kreeg ik het gevoel dat alleen het ideale kind een duwtje in de rug mag verwachten. Hopelijk heb ik dat verkeerd begrepen.

    • Tjerk Broersma