Hoogbegaafde kinderen 3

Vlak na zijn derde verjaardag kon onze zoon (nu 4) lezen en schrijven, d.w.z. met behulp van plastic speelgoedletters legde hij de woorden op de grond. Hij telde van 0 tot 1000 en net zo makkelijk terug.

Wij hebben hem laten testen door de Sociaal Pedagogische Dienst en het rapport schrijft over de grote discrepantie tussen cognitief functioneren en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij hoefden er niet lang over na te denken: voorlopig gaat hij naar Speciaal Onderwijs. Een school niet alleen voor zwakbegaafden, maar waar men ook in staat is de hoogbegaafden datgene te bieden waar voor hen het regulier basisonderwijs tekortschiet.

    • Joke Koelmans