Herbezinning op strategie van Elsevier

Uitgever Reed Elsevier gaat zich herbezinnen op haar strategie. De nieuwe topman Crispin Davis zal de komende maanden een ,,gedetailleerde inspectie'' uitvoeren van alle bedrijfsonderdelen en de groep als geheel om te komen tot een nieuw ,,plan van actie''.

Dat heeft president-commissaris Morris Tabaksblat van de Brits-Nederlandse uitgever vanochtend bekend gemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Die herbezinning staat haaks op uitspraken van de vertrekkende Nederlandse bestuursvoorzitter Herman Bruggink. Die stelde meerdere malen dat het concern ondanks de tegenvallende resultaten van de laatste jaren uitstekend ,,gepositioneerd'' is voor de toekomst.

Het plan van actie van Davis moet de door Tabaksblat als ,,teleurstellend'' omschreven groei van het bedrijf herstellen. In de eerste helft van 1999 is de netto winst van de uitgever gedaald met 11 procent (bij constante valuta) tot 905 miljoen gulden, terwijl de omzet steeg met 6 procent tot 5,6 miljard gulden. Voor bezitters van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde aandeel Elsevier betekent dat een even grote percentuele teruggang van de winst per aandeel tot 63 cent. Het concern - dat in juni al met een winstwaarschuwing kwam - verwacht in de tweede helft van het jaar nog geen herstel. Op de beurs leidde dat nieuws tot nieuwe koersval voor Elsevier. Het aandeel kwam met een verlies van bijna 8 procent op 10,70 euro op een dieptepunt voor dit jaar.

Vooral in de divisie vakinformatie zijn afgelopen periode rake klappen gevallen. De winst van vaktijdschriften Cahner is in de eerste zes maanden van het jaar bijna gehalveerd: het bedrijfsresultaat van de dochter daalde maar liefst met 45 procent, terwijl de omzet van Cahner licht terugliep tot 895 miljoen gulden. Omvangrijke investeringen, gekoppeld bij achterblijvende advertentie-inkomsten worden genoemd als oorzaak van de terugval. Een reorganisatie waardoor 300 van de 4.000 employees bij Cahners in de Verenigde Staten hun baan zullen verliezen, moet de terugval tot staan brengen. De divisie vakinformatie als geheel zag het bedrijfsresultaat met 15 procent dalen tot 446 miljoen gulden.

Reed Elsevier heeft de terugval bij de Amerikaanse dochter Lexis-Nexis evenmin tot staan weten te brengen. De electronische databank met vooral juridische informatie zag een autonome omzetgroei van 1 procent gepaard gaan met een terugval van het bedrijfsresultaat van 17 procent. Het bedrijf voert een harde strijd met databank Westlaw van de Canadese concurrent Thomson die de Amerikaanse markt volgens een Elsevier-woordvoerder vanochtend in ,,een duopolie'' heeft veranderd. Westlaw is vriendelijker voor de gebruiker en dus populairder, maar Lexis-Nexis is de achterstand volgens Reed Elsevier aan het inhalen.

Een lichtpunt voor Reed Elsevier is de gunstige ontwikkeling van Science Direct, de electronische vorm waarin wetenschappelijke tijdschriften worden gegoten. Elke maand groeit het aantal gebruikers met 20 procent, zo stelt de woordvoerder, terwijl ook de gebruiksintensiteit toeneemt. Elsevier Science, waar Science Direct een onderdeel van vormt, behaalde afgelopen periode een groei van het bedrijfsresultaat van 4 procent tot 876 miljoen gulden.

Eerder deze week werd bekend dat Nederlandse bibliothecarissen zich gaan verzetten tegen de voortdurende stijging van prijzen van wetenschappelijke tijdschriften. De Elsevier-woordvoerder zegt in reactie daarop dat de prijzen ,,ontegenzeggelijk fors zijn gegroeid'', maar dat Science Direct waarde toevoegt. Elsevier erkent echter dat daar ook weer extra voor betaald moet worden.