Fin de siècle-gevoel

Naarmate de eeuwwisseling nadert, stijgt ook de spanning op de geldmarkt. De afgelopen week was dit zichtbaar in de sterke stijging van de 5-maands interbancaire rente. Vlak voor het eind van de maand juli sprong deze met ruim 20 basispunten omhoog tot 2,99 procent op dit moment.

Naast de opwaartse rente-effecten die van het geleidelijke herstel in het EMU-gebied uitgaan, werd dit vooral gedreven door het fin de siècle-gevoel.

Het einde van de twintigste eeuw nadert met rasse schreden. Hoewel veel geautomatiseerde systemen inmiddels zijn getest op fouten bij de millenniumovergang, zijn calamiteiten nooit volledig uit te sluiten. Door de onzekerheid die hiermee gepaard gaat, zal er tegen het eind van het jaar een extra behoefte bestaan aan liquide middelen.

Aan het einde van de maand juli werden veel liquide middelen aangeboden tot het einde van het jaar, hetgeen voor de rentestijging in het 5-maands segment zorgde. Vlak voor de eeuwultimo vervalt het 5-maands papier waardoor de eind juli vragende partijen dan over de gewilde liquiditeiten beschikken. Eind mei en eind juni was eenzelfde patroon zichtbaar in respectievelijk de 6- en 7-maands interbancaire tarieven. De rentesprongen worden naarmate de eeuwwisseling dichterbij komt, wel steeds groter. Dit weerspiegelt een toenemende nervositeit.

Verder rijst voor commerciële banken de vraag of zij aan de toenemende behoefte van het geldgebruikend publiek kunnen voldoen.

Het ESCB heeft echter nog niet te kennen gegeven of, en zo ja hoe, er rond de eeuwwisseling extra liquiditeitsteun voor de banken wordt verschaft.

Tegen het eind van deze eeuw zal er bij het publiek uit voorzorg ook een toenemende behoefte zijn aan bankbiljetten. Deze week steeg de bankbiljettencirculatie, met 3,2 miljard euro. De oorzaak daarvan ligt uiteraard niet in het millenium, maar mogelijk wel in de stroom van Fransen die eind juli vakantie hebben gekregen en daarvoor geld hebben opgenomen.

Verder verkrapte de geldmarkt door een lichte toename van het schatkistsaldo (1,5 miljard euro). Een 20 miljard euro ruimere basisherfinanciering en een afname van de post depositofaciliteit stelden de gezamelijke banken in staat 17,4 miljard euro meer op de kasreserve te plaatsen bij het ESCB.

Bron: ING Economisch Bureau