Belgische spoorwegen

Na het lezen van het artikel over de Belgische spoorwegen (NRC Handelsblad, 30 juli), brengen we graag twee gegevens onder uw aandacht.

Ten eerste: De kop van het artikel vermeldt `vertragingen zijn aan de orde van de dag.' De grote vertragingen waarnaar wordt verwezen, dateren van verleden jaar, een toestand die ondertussen is verholpen. Er zijn weinig of geen spoorwegmaatschappijen die betere cijfers op het vlak van stiptheid kunnen voorleggen, als deze die de NMBS dit jaar realiseerde.

Ten tweede: Het mandaat van de heer Etienne Schouppe, gedelegeerd bestuurder van de NMBS, werd nog in oktober 1998 voor een periode van zes jaar verlengd.

    • Leen Uyterhoeven