Advies: televisieverbod voor peuters

De Teletubbies lopen het risico hun Amerikaanse doelgroep te verliezen. De gezaghebbende American Academy of Pediatrics (AAP) adviseert ouders om baby's en peuters geen moment aan televisie bloot te stellen. Oudere kinderen mogen niet langer dan twee uur per dag tv kijken. Televisietoestellen en computers dienen verwijderd te worden uit kinderkamers.

De AAP (55.000 leden) doet die aanbevelingen deze maand in haar blad Pediatrics (Kindergeneeskunde) op basis van twee jaar literatuuronderzoek naar de invloed van de media op kinderen.

Het kijkverbod voor peuters onder de twee jaar motiveren de kinderartsen met de stelling dat televisie de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling schaadt. Peuters die voor de tv worden geparkeerd, spelen minder met hun ouders. Juist die directe interactie is van groot belang voor hun ontwikkeling, zo meent het AAP.

Oudere kinderen moeten om verscheidene redenen op kijkrantsoen. Amerikaanse kinderen kijken dagelijks gemiddeld drie uur televisie, de tijd die ze besteden aan muziekvideo's, videofilms, computergames en het Internet niet meegerekend. Van de AAP mag de tv maximaal twee uur aan. Televisiekijken heeft namelijk zwaarlijvigheid en afnemende schoolprestaties tot gevolg. Uit ,,meer dan duizend wetenschappelijke studies'' zou blijken dat blootstelling aan televisiegeweld tot agressief gedrag kan leiden. Ook het journaal kan kinderen traumatiseren.

Amerikaanse media zijn bovendien ,,hoogst geseksualiseerd'', schrijft de AAP. Jaarlijks worden kinderen via de tv blootgesteld aan meer dan 14.000 seksuele verwijzingen. Maar seksueel gedrag wordt zelden ,,accuraat geportretteerd'', noch krijgt de jeugd goede informatie over geboortebeperking, onthouding, de risico's van zwangerschap of geslachtsziekten. Ook zet televisie aan tot ,,just say yes'' tegen drank en tabak.

Ouders moeten tv-toestellen en computers van de kinderkamer naar de huiskamer verplaatsen. Zo kunnen ze in de gaten houden hoe en waarmee hun kinderen hun tijd verdoen en kan de huiskamer het toneel worden van opbouwende gesprekken over de media. `Media-opvoeding' op scholen moet kinderen verder wapenen tegen schade door mediaconsumptie. Om vast te stellen in hoeverre de gezondheid van kinderen al is geschaad door tv en computer, heeft de AAP een vragenlijst opgesteld voor pedagogen. Daarmee kan de `mediageschiedenis' van kinderen worden vastgesteld om en ouders te adviseren.

De makers van Teletubbies, bedoeld voor kinderen vanaf zes maanden, verdedigen vandaag hun programma. De Teletubbies imiteren nauwgezet de taal en de motoriek van babies. ,,Kinderen vinden hun pogingen om te praten grappig en daarom durven ze zelf ook eerder te praten'', zegt een woordvoerder in de Britse krant The Times, die vandaag met dit onderwerp opent.