Zeeland: te weinig ambulances

De ambulancezorg in Zeeland staat financieel aan de rand van de afgrond. Als er niet snel maatregelen worden genomen, kunnen levensbedreigende situaties ontstaan, mogelijk met fatale afloop.

Dat melden Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland in een brandbrief aan minister Borst (Volksgezondheid).

De nijpende situatie in het Zeeuwse ambulancevervoer is het gevolg van een nieuw financieringssysteem. De provincie verwacht dit jaar een tekort van 2,5 miljoen gulden. Volgens de landelijke normen is jaarlijks 3,8 miljoen gulden extra nodig, zo heeft het provinciaal bestuur becijferd.

Volgens ambtelijk secretaris K.Molenaar van de Landelijke Federatie Ambulancezorg (LFAZ) in Zwolle worden de nieuwe budgetten in de ambulancezorg bepaald via een model dat is gebaseerd op onderzoek van KPMG. Zo wordt er meer dan in het verleden rekening gehouden met verschillen tussen stedelijk gebied, platteland en tussengebied. Een van de uitgangspunten is dat er in geval van nood binnen vijftien minuten een ambulance ter plaatse kan zijn. De LFAZ is het met dit model eens. Zeeland krijgt er volgens het model geld bij, maar lang niet zoveel als de provincie vraagt, zo stelt Molenaar vast.

Overigens hebben ook Zuid-Oost-Brabant en het gewest Kop van Noord-Holland bij het ministerie aan de bel getrokken, omdat ze menen dat ze te weinig geld krijgen voor de ambulances.(ANP)