VS terughoudend over interventie yen-dollar

De Verenigde Staten hebben terughoudend gereageerd op het Japanse voorstel om samen de stijgende yenkoers aan te pakken. De nieuwe minister van Financiën, Lawrence Summer, overlegde gisteren wel telefonisch met zijn Japanse collega Miyazawa. ,,Beide heren hebben afgeproken het overleg voort te zetten en zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit gebied'', zei een woordvoerdster van het ministerie. Of er afspraken zijn gemaakt over een gemeenschappelijke Amerikaans-Japanse actie die een eind zou moeten maken aan de stijging van de yenkoers, wilde zij niet zeggen.Minister Miyazawa wilde eerder deze week ook niet concreet ingaan op een dergelijke gezamenlijke inspanning. Wel zei hij dat zo'n interventie gemakkelijk te realiseren zou zijn.

De dollar is de afgelopen maand meer dan vijf procent gedaald ten opzichte van de yen. Het nieuws over het telefoontje tussen de beide ministers stuwde de dollar gisteren 1 yen omhoog. Het is voor Japan van groot belang om een eind te maken aan de stijgende yenkoers, omdat deze een bedreiging vormt voor de voorzichtig herstellende Japanse economie.

Japan heeft afgelopen juni grote hoeveelheden yen's verkocht in een poging de koers naar beneden te brengen. Washington is nooit erg enthousiast geweest over deze strategie. De Amerikaanse regering houdt vol dat een valutakoers een afspiegeling moet zijn van onderliggende economische kerncijfers. Interventies hebben volgens die gedachtengang weinig zin.

Het is niet ongebruikelijk dat er tussen landen op hoog niveau wordt overlegd over valutakoersen. Wel is het zeldzaam dat daar in het openbaar mededelingen over worden gedaan. (Reuters)