Srebrenica

In de infographic Nasleep van de val van Srebrenica (in de krant van zaterdag 31 juli, pagina 1) staat bij 11 juli 1995 dat Couzy brigadegeneraal is. Hij was luitenant-generaal, bevelhebber van de landstrijdkrachten. Bij 29 november 1995 staat dat Roos commandant van de Koninklijke Marechaussee is. Roos was toen brigadegeneraal en plaatsvervangend commandant van de Marechaussee.