`Rotterdamse haven raakt door groei een beetje vol'

De overslag in de Rotter- damse haven zal dit jaar waarschijnlijk licht dalen, voorziet haven-topman Scholten. Niettemin raakt de haven door de snelle groei van onder meer de chemie `een beetje vol'

De overslag van goederen in de Rotterdamse haven zal dit jaar waarschijnlijk een procent dalen ten opzichte van het record 315,5 miljoen ton in 1998. Dit zei algemeen directeur W. Scholten van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) gisteren in een toelichting op de overslagcijfers voor de eerste zes maanden van dit jaar. De overslag bedroeg in deze periode 151,6 miljoen ton tegen 157,4 miljoen ton in het eerste halfjaar van 1998.

De vermindering in 1999 is vrijwel geheel te wijten aan de daling in de aanvoer van ijzererts. Er werd 15,4 miljoen erts aangevoerd tegen 21,5 miljoen ton in de eerste helft van 1998 en dat is minder dan ooit in het afgelopen decennium. De terugval zal in de tweede helft van dit jaar deels worden goedgemaakt, zo is de verwachting, omdat de Duitse autofabrieken, de belangrijkste afnemers van staalprodukten, volop draaien. De terugval bij de invoer van erts wordt geweten aan een tijdelijke overvloed van goedkoop staal uit Rusland en het Verre Oosten.Op grond van de halfjaarcijfers over overslag neemt de Rotterdamse haven een middenpositie in tussen Antwerpen (waar de overslag met 8 procent daalde) en Hamburg dat een lichte groei liet zien. Het marktaandeel van Rotterdam in het gebied van le Havre tot Hamburg, het belangrijkste criterium voor West-Europese havenbeheerders, is niet gewijzigd en `al jaren constant', aldus Scholten. Hij verwacht dat de groei van de containeroverslag (2,9 procent bij de aanvoer, 6,2 procent bij afvoer in het eerste halfjaar) eind dit jaar 5 à 6 procent zal bedragen omdat de economische crisis in Azië afvlakt en er meer evenwicht tussen im- en export komt. Vorig jaar nam de containeroverslag met 10 procent toe. Scholten: `Vijf à zes procent per jaar past naadloos in onze lange termijnverkenningen over de groei van het containervervoer in de Rotterdamse haven.'

De voortgaande snelle clustering in de chemische industrie in Botlek, Europoort en Maasvlakte er komen twee nieuwe fabrieken van Lyondell en Quest leidt er volgens de GHR-directeur toe dat ,,Rotterdam een beetje vol raakt''. En: ,,Je kunt inbreiden (oude en lege bedrijfsterreinen in gebruik nemen, red.) wat je wilt, maar er is ruimte nodig.'' Het kabinetsbesluit de Maasvlakte uit te breiden met twee keer 500 hectare noemde Scholten een ,,typisch product van het poldermodel, maar je kunt je afvragen of het niet te laat komt.''

Hij voegde daar aan toe: ,,Het kabinet heeft nu vastgesteld dat 500 hectare nodig is omdat Vlissingen en Moerdijk geen alternatief vormen voor haven- en industrie in Rotterdam, zoals wij altijd gezegd hebben. Maar als de tweede fase (nog eens 500 hectare) begint, wordt er weer naar Zuidwest- Nederland gekeken. Consensus is goed, maar de overheid zal toch zelf een visie moeten ontwikkelen.'' Volgens Scholten is er binnenkort geen ruimte meer.