Rentestijging hypotheken zet zich voort

De stijging van de rentetarieven voor hypotheken zet door. Marktleider Rabobank maakte gisteren bekend de rente voor een woninghypotheek met een looptijd van tien jaar te verhogen van 5,8 naar 6,2 procent.

Nog geen maand geleden kondigde de Rabobank de vorige renteverhoging aan. Het tarief voor de hypotheeklening met een looptijd van tien jaar was toen 5,5 procent.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) was op de huizenmarkt de afgelopen maand ,,nog niets te merken van een terugslag'' als gevolg van duurdere hypotheken. De NVM heeft eerder dit jaar aangegeven dat pas bij een rentestijging van 1,5 tot 2 procent de invloed op de huizenprijzen merkbaar wordt.

De rente op tienjaarsstaatsobligaties, het ijkpunt voor langlopende hypotheekleningen, die begin dit jaar nog op 3,7 procent stond, overschreed begin deze week de 5 procent. Daarmee komt de rentestijging in de buurt van de drempel van 1,5 procent die de NVM noemde. ,,Als zo'n stijging met één klap plaatsheeft, zie je direct een schrikreactie'', aldus een NVM-woordvoerder vanmorgen. ,,Nu de rente met stapjes is verhoogd, zal de reactie nog wel een half jaar op zich laten wachten. We zien wel veel oversluitingen.''

Door de stijging van de rente op de kapitaalmarkt, de zogeheten lange rente, zien banken en andere financiers het verschil tussen rente die zij betalen om geld te lenen en de rente die zij ontvangen op hypothekenleningen snel slinken. Een hogere hypotheekrente wordt daarmee onvermijdelijk.

Financieel analist E. van Doeselaar ziet twee belangrijke verklaringen voor de oplopende lange rente. In de eerste plaats vrezen beleggers op de Amerikaanse obligatiemarkt een renteverhoging. Die vrees wordt gevoed door eind vorige week gepubliceerde cijfers over een afzwakkende groei in combinatie met inflatie. Cijfers over de Amerikaanse productiviteitsgroei en de werkgelegenheid zullen morgen en overmorgen opnieuw nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Omdat veel grote beleggers mondiaal opereren staan de Amerikaanse renteontwikkelingen in verband met de Europese. In Europa zelf duiden cijfers over de Franse en Duitse economie op herstel van de groei. Een aantrekkende groei zou kunnen leiden tot een renteverhoging door de Europese Centrale Bank om oververhitting van de economie te voorkomen.

Volgens Van Doeselaar wordt aan het laatste argument te veel gewicht toegekend. ,,Een paar maanden geleden werd nog gespeculeerd over een recessie in Duitsland'', zegt hij. ,,Het lijkt me verre van correct om na een paar positieve signalen alweer van een gevaar voor oververhitting te spreken.'' Hij noemt het huidige rentenivau van 5 procent bij een Europese inflatie van 1 procent en een groei van 2 procent ,,onzinnig'', maar waarschuwt dat de paniekerige stemming op de obligatiemarkt nog wel even kan voortduren.