Opschorting van schuldoverleg Moskou

De onderhandelingen tussen Rusland en de Club van Londen over herstructurering van particuliere schulden zijn gisteren verdaagd tot half september. Dat hebben beide partijen in een gezamenlijke verklaring gezegd. In de Club van Londen, waarvan Deutsche Bank voorzitter is, zijn de belangrijkste particuliere crediteuren van Rusland verenigd.

De Russische minister van Financiën Michail Kasjanov zei vanmorgen op een persconferentie dat Moskou en de particuliere crediteuren zijn overeengekomen om voor kerstmis een akkoord te bereiken. Het gaat om herstructurering van ongeveer 32 miljard dollar aan schulden. Volgens Kasjanov is niet over concrete bedragen gesproken. Hij zei dat een akkoord drie elementen kan bevatten: lagere rentebetalingen, langer betalingsuitstel en schuldkwijtschelding. Van Duitse zijde is dit laatste overigens steeds uitgesloten.

Kasjanov onderstreepte dat Moskou de schuldverplichtingen die voortvloeien uit de schuld van de voormalige Sovjet-Unie verlicht wil zien. Volgens de minister wil zijn land zo snel mogelijk een akkoord om op de internationale kapitaalmarkt te kunnen terugkeren. Afgelopen weekeinde kreeg Rusland van de crediteurenlanden in de Club van Parijs al uitstel van betaling van 8,1 miljard dollar aan schuldverplichtingen voor dit jaar en volgend jaar. (Reuters)