Nieuwe landbouwgrond in Groene Hart

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) wil de aanleg van nieuwe landbouwgrond in het Groene Hart in de nabije toekomst weer toestaan. Dat blijkt uit het Ontwikkelingsprogramma Nationaal Landschap Groene Hart van het ministerie.

De maatregel biedt vooral uitkomst voor de agrariërs in het Groene Hart, het gebied waar de gemeentelijke bestemmingsplannen paal en perk stellen aan uitbreiding van landbouwgrond buiten bestaande bebouwingsgrenzen. Ook het plaatsen van niet al te grote bouwwerken is weer mogelijk. Als voornaamste voorwaarde hiervoor wordt gesteld dat het gaat om een verbetering van de agrarische, recreatieve, toeristische of cultuurhistorische functies van het Groene Hart. (ANP)