Millenniumproef op Nationaal Noodnet

Het Nationale Noodnet wordt getest op millenniumgevoeligheid. Want ook 9-9-1999 kan een probleem worden.

Behalve het gewone PTT-telefoonnet kent Nederland een militair net en een Nationaal Noodnet - bedoeld om de civiele autoriteiten in de gelegenheid te stellen bij rampen met elkaar te bellen.

Het militaire net bestaat uit een apart netwerk van kabels onder de grond. Dat het werkt is zeker: Defensie maakt er dagelijks gebruik van.

Het Nationale Noodnet maakt gebruik van dezelfde telefoonkabels als de PTT, maar heeft aparte telefooncentrales, voorzien van een eigen stroomvoorziening. Of dat werkt, is minder zeker. Gemeenten en provincies maken alleen gebruik van het noodnet als de gewone verbindingen zijn uitgevallen.

De nacht van 8 op 9 september zou zich een dergelijke calamiteit zich kunnen voordoen. Want behalve 1 januari 2000 is 9-9-1999 een datum die computers voor problemen kan stellen. Vandaar dat de door het ministerie van Binnenlandse Zaken ingestelde millenniumcommissie onder voorzitterschap van de Groningse commissaris van de koningin Hans Alders provincies, gemeenten en regionale hulpdiensten (zoals brandweer, poltie en ggd) adviseert om op die dag tussen 20.00 en 00.30 uur massaal van net noodnet gebruik te maken. ,,De negende september is een heel goede dag om te oefenen'', zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,Want mochten er zich door computerstoringen problemen voordoen, dan zijn burgemeesters, brandweercommandanten meteen paraat.''

De kans dat er op die dag iets misgaat is overigens verwaarloosbaar. Ook voor de gevreesde millenniumwisseling worden geen grote problemen verwacht, zo schrijft de voorzitter van het Nationaal Coördinatie-Centrum (NCC), dat verantwoordelijk is voor landelijke aansturing van hulpdiensten bij rampen, in een brief aan commissaris van de koningin Alders. ,,Dankzij alle maatregelen die inmiddels zijn getroffen ter voorkoming van het millenniumprobleem, is de kans bijzonder klein dat zich ten gevolge van dat probleem een storing zal voordoen in de vitale sectoren.''

Aanvankelijk bestond binnen de millenniumcommissie het plan om behalve een verbindingsoefening op landelijke schaal ook `fysieke' millennium-oefeningen te organiseren. Dat is echter niet nodig, concludeert de commissie. ,,Desgewenst'' kan een ,,inhoudelijk element'' aan de verbindingsoefening worden ,,toegevoegd'', door bijvoorbeeld de regionale crisisentra te laten bemannen door de verantwoordelijke bestuurders. Welke provincies, regio's en gemeenten dit zullen doen is nog niet bekend, zo laat een woordvoerder van het ministerie weten. ,,We zijn op dit moment aan het inventariseren welke oefeningen er allemaal worden gehouden.''

De provincie Overijssel organiseert op 9 september een rollenspel. ,,We doorlopen een scenario waarin branden en ongeregeldheden kunnen voorkomen'', zegt een woordvoerder.

Niet de hele provincie doet mee. De regio Twente oefent pas op 22 september. Voor die tijd zijn teveel ambtenaren die betrokken zijn op vakantie.

    • Steven Derix