Kreeuwen koopt Manger Intermedia

Kreeuwen Effecten neemt de handelaar in aardappelen en biggen, Manger Intermedia, over. Daardoor bestrijkt het Amsterdamse beursbedrijf met 20 medewerkers alle vloeren van de beurs. Kreeuwen is voor een kwart eigendom van hoekmansbedrijf AOT. (ANP)