Butler hekelt Kofi Annan

Richard Butler, de Australische diplomaat die tot zijn aftreden op 1 juli de wapeninspecties van de Verenigde Naties in Irak leidde, haalt in Talk fel uit naar Kofi Annan, de secretaris-generaal van de VN. Volgens Butler heeft Annan er hard aan gewerkt om UNSCOM, de speciale commissie die de inspecties uitvoerde, om zeep te helpen.

In een artikel met de kop `Waarom Saddam de oorlog wint' noemt Butler het gedrag van Annan ,,hoogst alarmerend''. Hij verwijt de VN-topman dat hij ,,de problemen die een misdadig regime opwierp onder het tapijt probeerde te vegen''.

Een woordvoerder van Annan heeft de aantijgingen ,,baarlijke nonsens'' genoemd. Annan zelf zegt dat hij Butler succes wenst in zijn nieuwe loopbaan. Butler is nu verbonden aan de Council on Foreign Relations, een invloedrijke denktank waar hij zijn ervaringen op schrift stelt.

In detail beschrijft Butler hoe hij sinds zijn aanstelling in 1997 in de Veiligheidsraad voortdurend werd tegengewerkt, eerst vooral door Rusland (,,Saddams meest agressieve pleitbezorger''), China en Frankrijk, maar allengs ook door Annan. Zo had de secretaris-generaal in 1997 al willen instemmen met de Iraakse eis geen Amerikanen meer op te nemen in de inspectieteams. En toen Annan later in Bagdad de belofte kreeg dat Irak inspecteurs zou toelaten op zogeheten ,,presidentiële locaties'', vroeg hij Butler die belofte niet meteen op de proef te stellen.

Butler neemt niet alleen Annan onder vuur, maar ook de voormalige Russische minister van Buitenlandse Zaken (en later premier) Primakov. ,,Uit voortreffelijke bron kreeg ik spionage-rapporten dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken persoonlijke betalingen van Irak had ontvangen'', schrijft hij.

Nauwelijks gaat Butler in op de voor UNSCOM pijnlijke ontdekking dat de Verenigde Staten de wapeninspecties gebruikten voor hun eigen spionage-doeleinden. Hij erkent wel dat UNSCOM hulp kreeg van inlichtingendiensten van verschillende landen en dat het te ,,betreuren'' zou zijn als die UNSCOM zouden gebruiken voor eigen doeleinden.

Butler besluit met een waarschuwing. ,,Als Saddam wegkomt met het intimideren van de VN, en als hij zijn wapens voor massavernietiging kan behouden, dan zal hij de beste kans om zeep helpen die de wereld heeft om zulke wapens onder controle te krijgen. En hij zal dan ook het gezag vernietigen van het hoogste internationale lichaam dat belast is met de handhaving van vrede en veiligheid: de VN-Veiligheidsraad.''