Weerzien met Dutchbat in Bosnië valt verkeerd

In Bosnië zijn Nederlandse militairen gelegerd die vier jaar geleden deel uitmaakten van Dutchbat bij de val van de moslimenclave Srebrenica. Moslimvrouwen dringen aan op hun vertrek.

,,Hé Hassan, ken je me nog?'' Half juli werd de Bosnische moslim-tolk Hassan Nuhanovic aangesproken door een Nederlandse SFOR-militair, in het SFOR-kamp te Novi-Travnik. Nuhanovic herkende de militair meteen – de confrontatie bracht bij hem een schok teweeg. Want de militair behoorde tot Dutchbat-3, dat in 1995 duizenden gevluchte Bosnische moslims onderdak bood in zijn basis in Srebrenica, maar ze daarna overdroeg aan de Servische troepen van generaal Mladic.

Sindsdien is niets meer van hen vernomen, ze zijn vermoedelijk vermoord. Nuhanovic overleefde, maar zijn ouders en twee broers behoren tot de vermisten. Nuhanovic, thans tolk voor de International Task Force Police (ITFP) van de Verenigde Naties, meldde de ontmoeting met de ex-Dutchbatter prompt aan `Vrouwen van Srebrenica', een vereniging van overlevenden van de genocide, vier jaar geleden in de moslim-enclave. `Vrouwen van Srebrenica' sluisde het verhaal door naar algemeen secretaris Mient-Jan Faber van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

`Vrouwen van Srebrenica' noemt de aanwezigheid van voormalige Dutchbatters bij SFOR ,,volstrekt ontoelaatbaar''. Leden van de associatie hebben de Nederlandse eenheid in Novi Travnik dringend verzocht de ex-Dutchbatters naar huis te sturen, omdat het voor hen ,,onverdraaglijk is verder te moeten leven in de wetenschap dat degenen die hen destijds hebben uitgeleverd aan de Serviërs, nu weer in Bosnië zijn om hen te beschermen''. ,,Zij die medeverantwoordelijk zijn voor de genocide in de `safe-area' Srebrenica, hebben alleen de kleur van hun helm van blauw naar groen veranderd.''

De legervoorlichtingsdienst erkent dat zich onder de SFOR-militairen oud-Dutchbatters bevinden, maar ze weet niet hoeveel. ,,Dat ze Dutchbatter waren, is geen reden hen nu niet naar Bosnië te sturen'', aldus een woordvoerder. ,,SFOR heeft een heel andere taak dan Dutchbat in 1995. Bovendien moet Nederland 1.200 militairen leveren. Onze militairen doen hun werk goed in Bosnië, maar ik kan me voorstellen dat `Vrouwen van Srebrenica' de vraag stelt of daar wel ex-Dutchbatters bij moeten zijn.''

Het IKV zegt dat tweehonderd leden van `Vrouwen voor Srebrenica' zich onlangs bij de poort van de SFOR-basis in Novi Travnik hebben gemeld, dat hun petitie is aangenomen maar ze verder ,,geen kans hebben gekregen hun grieven en verdriet nader toe te lichten''. De Bosnische associatie heeft het IKV gevraagd de affaire onder de aandacht te brengen van minister F. de Grave van Defensie. In een gisteren verstuurde brief vraagt algemeen secretaris Faber van het IKV onder meer aan De Grave of er thans ex-Dutchbatters naar Bosnië zijn gestuurd, hoeveel militairen het zijn en wat hun opdracht is.

Ook wil het IKV van de minister weten of het niet hoog tijd wordt met `Vrouwen van Srebrenica' een gezamenlijke strategie af te spreken omtrent het zoeken naar vermisten van Srebrenica. Het IKV vraagt De Grave ten slotte, ,,uit respect voor de overlevenden'', te overwegen geen voormalige Dutchbat-3 soldaten meer naar Bosnië te sturen.

Defensie meldt de IKV-brief vanmorgen nog niet ontvangen te hebben.

    • Guido de Vries