Resultaat KLM's bedrijfsvoering 96 miljoen lager

Het bedrijfsresultaat van de KLM is in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar 1999 gedaald met 96 miljoen gulden tot 166 miljoen. In het eerste kwartaal van 1998 beliep het resultaat nog 262 miljoen.

De nettowinst nam drastisch toe, van 212 miljoen gulden vorig jaar tot 975 miljoen nu, maar daarvan is 898 miljoen het gevolg van een eenmalige bate door de verkoop van KLM's belang in het computerreserveringssysteem Galileo, aldus blijkt uit de vanmiddag bekendgemaakte cijfers over het eerste kwartaal.

De bedrijfsinkomsten inclusief positieve wisselkoerseffecten waren gelijk aan het niveau van het eerste kwartaal vorig jaar, maar de bedrijfslasten stegen met 3 procent tot 3.263 miljoen gulden.

De directie verklaart de achteruitgang tegen de achtergrond van de verslechterde financiële resultaten van de hele luchtvaartindustrie. ,,Nog meer dan macro-economische omstandigheden zijn concurrentie en overcapaciteit de oorzaak van de huidige situatie. In deze context wordt de toekomst bepaald door een toenemende schaalgrootte.''

Allianties dragen tevens bij aan de afname van de kosten per eenheid, aldus de directie. Vorige week werd een sterke intensivering van de samenwerking tussen KLM en Alitalia aangekondigd. Deze mondiale samenwerking in zowel passagiersvervoer als vrachtbusiness zal voor beide partners voordelen bieden, vooral in termen van vervoersinkomsten en kostenbesparing, zo wordt verwacht.

Het afgelopen kwartaal namen de brandstofkosten nog af met 35 miljoen gulden (12 procent). Lagere kerosineprijzen, afgedekt tegen prijsrisico, leidden tot een positief effect van 47 miljoen gulden. De toename van het volume en een hogere dollarkoers resulteerden in een negatief effect van respectievelijk 4 miljoen en 8 miljoen.

Vorige maand nam het totale vervoer door de KLM met 4 procent toe vergeleken met juli 1998, en de bezettingsgraad steeg van 75,1 tot 77,8 procent. In de maanden april tot en met juli was de stijging in ton-kilometers iets geringer: 3 procent. Op luchtvracht behaalde de maatschappij in juli een stijging van 10 procent in ton-kilometers. De beladingsgraad voor het passagiersvervoer bleef in juli gelijk op 81,3 procent, maar steeg voor het vrachtvervoer van 64,2 in juli vorig jaar tot 70,1 procent in juli 1999.

HOOFDARTIKELpagina 7