Pearson op verlies

Het Britse mediaconcern Pearson (onder meer Penguin Books, Financial Times) heeft in het eerste halfjaar een verlies voor belastingen geleden van 17 miljoen pond sterling (56,8 miljoen gulden). Vorig jaar werd nog een winst geboekt van 358 miljoen pond. Het verlies was vooral te wijten aan hogere rentelasten. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met 15 procent tot 126 miljoen pond; de omzet met 32 procent tot 1,3 miljard pond. (ANP)