Overheid weigert te snel export van afval

De overheid weigert te snel exportvergunningen voor afval dat elders nog gebruikt kan worden als grondstof. Dat heeft de Raad van State beslist in een langslepend conflict. Minister Pronk (Milieu) moet hierover een nieuw besluit nemen, aldus de Raad van State.

Al jarenlang vraagt het bedrijf Verol Recycling Limburg toestemming om bepaalde chemische afvalsoorten, zoals afgewerkte olie, te exporteren als brandstof voor drie Belgische bedrijven. VROM weigert dit en eist verwerking via de Afvalverwerking Rijnmond (AVR).

,,De Belgische bedrijven garanderen volledige verbranding en bij de dure AVR blijft ten minste 30 procent afval over'', aldus Verol-advocaat mr. R. Laan. Eerder al concludeerde het Europese Hof van Justitie dat het exportverbod voor chemisch afval niet geldt bij ,,de overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen''. (ANP)