Nikkei Weekly

Terwijl ondernemingen als Sony, Fujitsu en Honda veranderen op een manier die enkele jaren geleden ondenkbaar was, blijft het merendeel van het Japanse bedrijfsleven wars van hervormingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nikkei Weekly waarbij 910 beursgenoteerde, niet-financiële Japanse ondernemingen waren betrokken. Als voorbeeld van de weerstand tegen verandering noemt het blad het verschijnsel dat 56,9 procent van het kantoorpersoneel en het management geen gebruik maakt van e-mail, maar zich behelpt met de telefoon, fax en persoonlijk contact.

Een van de belangrijkste conclusies is dat de hervormingsgezindheid groeit met de omvang van de onderneming. Bij de bedrijven die het hoogst scoorden bleek ook de grootste correlatie te bestaan tussen de omvang van de staf, de verkoopcijfers en de marktkapitalisatie. Uit het onderzoek bleek echter geen duidelijk verband tussen hervormingsgezindheid en winstgroei. De enquête van Nikkei Weekly bevatte zestig vragen over verwerving en verkoop van bedrijfsonderdelen, verandering van managementmethoden, het meten van prestaties, het gebruik van nieuwe informatietechnologie, en personeelsbeleid. Veertien van de 24 hoogst scorende ondernemingen noemden marktkapitalisatie als hun belangrijkste doelstelling. Maar het merendeel van de respondenten gaf prioriteiten op die model staan voor de traditionele Japanse manier van zaken doen. De meeste respondenten vonden groei het belangrijkst, te bereiken door een goede verstandhouding met klanten, medewerkers en andere ondernemingen. Uit het onderzoek bleek verder dat de Japanse ondernemingen zich evenmin vernieuwen door overnames. Slechts 14,6 procent van de ondervraagden had de afgelopen drie jaar een bedrijf overgenomen. Het gemiddelde personeelsbestand is in dezelfde periode gedaald van 2.700 tot 1.930 medewerkers en zal in 2000 verder slinken tot 1.700 mensen.

Nikkei Weekly is verkrijgbaar in de kiosk.

www.nni.nikkei.co.jp

    • Herman Frijlink