Minister Tokio zinspeelt op lagere yenkoers

De Japanse minister van Financiën Kiichi Miyazawa heeft vanmorgen gezinspeeld op gemeenschappelijke Amerikaans-Japanse actie om een eind te maken aan de voortdurende stijging van de yenkoers ten opzichte van de dollar.

Volgens een verklaring van het ministerie van Financiën in Tokio heeft Miyazawa vandaag telefonisch over deze kwestie overlegd met zijn Amerikaanse collega Lawrence Summers. Beiden waren het er volgens de verklaring over eens dat grote koersfluctuaties ongunstig zijn voor beide partijen. Maar minister Miyazawa wilde later tegenover journalisten geen commentaar geven op de suggestie als zou er een gemeenschappelijk Amerikaans-Japanse interventie op de valutamarkt worden beraamd. Wel zei hij in nauw contact te blijven met collega Summers.

Miyazawa zei later tegen het persbureau Reuters dat hij zijn drie onderministers, die belast zijn met interventies, ,,verscheidene instructies'' heeft gegeven. Ook daarover wilde hij niet uitweiden. Wel herhaalde de Japanse minister dat de recente valutaire schommelingen te heftig waren en dat een gemeenschappelijke Amerikaans-Japans initiatief om meer yens te verkopen niet moeilijk zou zijn te realiseren.

Maar de markten blijven sceptisch. ,,Wij zijn meer geïnteresseerd in Amerikaanse dan in Japanse uitlatingen op dit punt maar wij horen vooralsnog niets uit het Amerikaanse kamp'', verzuchtte Hideyuki Tsukamotob van de Fujki Bank in Tokio. In Japan groeit de vrees dat de hardnekkige stijging van de yenkoers over de laatste maanden het eindelijk verwachte herstel van de depressief gestemde Japanse economie in de kiem kan smoren.

De Japanse autoriteiten hebben afgelopen juni al enkele keren geïntervenieerd en volop yens verkocht voor dollars en zelfs euro's. Maar de Centrale Bank van Japan, die pleegt te interveniëren op last van het ministerie van Financiën, houdt zich de laatste weken weer opvallend afzijdig. Dat wordt weer in verband gebracht met een recente waarschuwing van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat Japan zich dient te concentreren op binnenlands economische herstel in plaats van op het manipuleren van de yenkoers ter promotie van de Japanse export. (Reuters)