Holmes in Baker Street

Sherlock Holmes, de befaamde detective uit de boeken van sir Arthur Conan Doyle, krijgt een standbeeld in Baker Street in Londen, waar hij volgens de verhalen woonde en werkte. Het bronzen beeld, ontworpen door de Britse beeldhouwer John Doubleday, wordt in september onthuld. Het wordt betaald door de grote financieringsmaatschappij en verzekeraar Abbey National, die zijn hoofdkantoor aan Baker Street heeft.

Conan Doyle gaf zijn schepping ruim honderd jaar geleden het huisnummer 221b, dat destijds nog niet bestond. Baker Street ging niet verder dan 200. In de jaren twintig van deze eeuw werd de brede straat echter doorgetrokken. Abbey National resideert er nu op de nummers 215 tot 229. Post voor Sherlock Holmes wordt daar bezorgd en ook beantwoord door een medewerkster van de afdeling publiciteit, die de titel secretary to Sherlock Holmes draagt.

Wekelijks komen er nog zo'n veertig brieven binnen, vooral uit Amerika, Japan en Rusland, waarin vragen worden gesteld over de boeken of problemen aan Holmes worden voorgelegd. Voor de eerste categorie kan doorgaans, aan de hand van enkele naslagwerken, een antwoord worden gevonden. Maar als de vragen een verdwenen vriend of huisdier betreffen, wordt een standaardbriefje verstuurd waarin staat dat Holmes tegenwoordig de rust van het platteland van Sussex prefereert boven de drukte van Londen, en geen problemen meer oplost. Op 's mans verjaardag (9 januari) arriveren er nog altijd felicitatiekaarten.

De secretariaatsfunctie die Abbey National op zich heeft genomen, wordt echter betwist door het Sherlock Holmes Museum, dat sinds enkele jaren is gevestigd op nummer 230. Ook dit museum, waarin onder meer `de werkkamers' van Holmes en zijn assistent Watson zijn gereconstrueerd, gaat er prat op veel brieven aan Holmes te beantwoorden. Het museum, een particuliere onderneming met een bloeiende souvenirwinkel, deed zelfs een dringend verzoek aan de posterijen om voortaan alle post op nummer 230 te bezorgen. Maar dat verzoek werd om formele redenen niet ingewilligd; als de afzender het nummer 221b op de enveloppe zet, wordt de brief bezorgd bij Abbey National.