Hitgolf

In deel 5 van Hitgolf `zomerdans' op de achterpagina van 24 juli, gaat Bernard Hulsman onder meer in op de hit van Berdien Stenberg uit 1983 `Rondo Russo'. Hij vermeldt daarbij als componist van het oorspronkelijke fluitconcert de Franse – mij onbekende – componist Michel Jardini. Het `Rondo Russo' is evenwel een bewerking van het laatste deel (allegro vivace scherzando) uit het fluitconcert in e klein van Mercadante. Mercadante (1795-1870) was een Italiaanse componist van voornamelijk opera's (50) eerst in de stijl van Rossini, daarna in de stijl van de `Grande Opera' van Meyerbeer.

De serie van zes fluitconcerten waarvan bovenvermeld concert deel uitmaakt dateert naar alle waarschijnlijkheid uit zijn conservatoriumtijd in Napels.

Hoewel zijn werken gedurende zijn leven regelmatig werden uitgevoerd, raakte de componist na zijn dood snel in vergetelheid totdat hij – of althans één van zijn composities – werd wakker gekust door Berdien Stenberg. Het zou triest zijn als deze korte opleving van zijn bekendheid nu weer teniet zou worden gedaan waarmede Mercadante en zijn werk in een nieuwe `Doornroosje slaap' zou verzinken; in afwachting van de kus door een nieuwe prinses.

    • Mr. Godfried Smit