Habibie beslist: verkiezingen geldig, bindend

De Indonesische president Habibie heeft gisteren de resultaten van de parlementsverkiezingen van 7 juni geldig en bindend verklaard. Habibie maakte daarmee een eind aan het geruzie binnen de Indonesische kiescommissie, die het gisteren opnieuw niet eens kon worden over de uitslag.

De kiescommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle 48 deelnemende partijen en vijf door de regering benoemde leden, kon vorige week niet tot een besluit komen omdat de vertegenwoordigers van 27 kleine partijen, die er niet in zijn geslaagd een zetel in het parlement te bemachtigen, klaagden over fraude en weigerden de uitslag te erkennen.

Gisterochtend lukte het opnieuw niet: de bijeenkomst van de kiescommissie werd voornamelijk gewijd aan wederzijdse beschuldigingen en oproepen tot aftreden over en weer, dit ondanks een dringende oproep van president Habibie, zondag, om de resultaten nu eindelijk bekend te maken. Een controleorgaan had inmiddels 100.000 klachten over onregelmatigheden bij de verkiezingen verworpen en volgens Habibie was er geen reden de geldigverklaring van de verkiezingen nog langer uit te stellen.

Gistermiddag hakte Habibie zelf de knoop door. ,,Ik verklaar de resultaten van de verkiezingen voor geldig'', zei hij op een bijeenkomst met leiders van de belangrijkste partijen. ,,Het resultaat van de verkiezingen is zeer duidelijk.''

Hij voegde daaraan toe dat er sprake is geweest van onregelmatigheden, maar dat die veel geringer in omvang en ernst zijn geweest dan bij vroegere verkiezingen en de uitslag niet hebben beïnvloed. ,,Niettemin worden alle onregelmatigheden onderzocht'', aldus de president.

De verkiezingen zijn gewonnen door de oppositiepartij van Megawati Soekarnoputri, die 34 procent van de stemmen heeft gekregen. Golkar, de partij die Indonesië tijdens het regime van Habibie's voorganger Suharto heeft geregeerd en die Habibie steunt, eindigde met 22 procent op de tweede plaats.

De uitslag heeft Megawati er vorige week al toe gebracht Habibie's bewind als een overgangsbewind te karakteriseren en de president te vragen geen belangrijke beslissingen meer te nemen. Ze hoopt zelf later dit jaar door een speciaal kiescollege als president te worden gekozen.