Far Eastern Economic Review

Het zijn juist de sterkste Japanse ondernemingen die als eerste hun activiteiten beperken in andere Zuidoost-Aziatische landen. Mitsui bijvoorbeeld, een van de best geleide Japanse ondernemingen, zal een derde van de 180 joint venture-activiteiten in Thailand beëindigen. En dat terwijl Mitsui al decennialang aanwezig is in het land en nauwe relaties onderhoudt met de Thaise koninklijke familie.

De Far Eastern Economic Review beschrijft hoe de Japanse overheid het tij probeert te keren door via het Miazawa-plan 48 miljard dollar bij te dragen aan andere Aziatische landen en aan Japanse ondernemingen die daar actief zijn. Verder heeft de Export en Import Bank of Japan 8,2 miljard dollar geleend aan Japanse ondernemingen in Aziatische landen die te lijden hebben van de crisis. En ten slotte is er ook nog hulp van het Japanse ministerie van Handel, en van de Japanse Ontwikkelingsbank. De hulp is zo omvangrijk en gevarieerd dat het ministerie van Financiën niet precies weet hoeveel geld ermee gemoeid is.

Toch hoeven landen als Thailand en Indonesië voorlopig niet te rekenen op een terugkeer van de robuuste groei van voor de crisis. Want alles wijst erop dat Japans economische activiteit in Zuidoost-Azië dramatisch terugvalt, ondanks de grootscheepse bemoeienis van de Japanse overheid. Sinds 1996 zijn de leningen van Japanse banken aan ondernemingen in Zuidoost-Azië gedaald van 40 tot 28 procent, volgens gegevens van de Bank of International Settlements.

De Japanse banken hebben hun activiteiten in Hongkong gehalveerd sinds het begin van de crisis. De directe buitenlandse investeringen zijn in 1998 met 71 procent gedaald. De uitgaven van de overheid kunnen dat gat niet opvullen en dienen alleen om de ondernemingen in leven te houden in de hoop op betere tijden. Het blad verwacht dat een aantal banken spoedig het loodje zal leggen, zonder dat de gezondere banken in staat zullen zijn hun zwakkere broeders te helpen.

Het weekblad Far Eastern Economic Review is verkrijgbaar in de kiosk.

www.feer.com