BusinessWeek

Het ruikt weer naar geld in Zuidoost-Azië. De aandelen in het gebied, uitgezonderd Japan, zijn het eerste half jaar met veertig procent gestegen. Maar, waarschuwt BusinessWeek, het herstel berust op drijfzand, en is grotendeels te verklaren door enorme overheidsuitgaven en door de terugkeer van het flitsgeld van goklustige beleggers. Van de 43 miljard dollar die in 1997 en 1998 Zuidoost-Azië verlieten komen er in 1999 30 miljard terug.

De voormalige Japanse minister van Financiën, Sakakibara, gelooft niet in de levensvatbaarheid van het herstel, dat hij karakteriseert als een vorm van vrijblijvend en vluchtig cyber-kapitalisme. Want de economische problemen zijn onopgelost gebleven. In Thailand bijvoorbeeld beslaan de niet te innen schulden 48 procent van alle bankleningen. In Indonesië is meer dan 60 procent van de uitstaande schulden niet invorderbaar. De redding van het Koreaanse Daewoo is het meest recente teken dat er nog weinig gebeurd is aan de oplossing van de problemen die de crisis hebben veroorzaakt. In Thailand lukte het aanvankelijk wel om de economie te herstructureren, met name de banksector, maar nu zich een voorzichtig herstel aandient nemen betrokkenen de hervormingen al niet meer serieus, klaagt Arpron Chewakrengkai, economisch adviseur van de Thaise premier Chuan Leekpai.

Het blad herinnert er aan dat het in Latijns-Amerika de buitenlandse investeerders waren die de sanering van de banksector enkele jaren geleden hebben bewerkstelligd door de helft van de banken over te nemen. Soortgelijke overnames zijn in Azië nauwelijks aan de orde geweest, zodat er van sanering geen sprake is. Wil het herstel beklijven dan moet de binnenlandse consumptie op gang komen, en moeten de binnenlandse investeringen en de productiviteit weer groeien. Dat soort onwikkelinen blijft uit, onder andere omdat de rentestanden zo laag zijn dat ze geen invloed meer hebben op de investeringen. Ondertussen blijft de Japanse overheid de banken de hand boven het hoofd houden, en blijft ze investeren in gigantische infrastructurele bouwprojecten. De totale brutoschuld bedraagt nu al 110 procent van het binnenlands bruto product. Volgend jaar zal Japan Italië's positie als 's wereld grootste schuldenaar overnemen.

Het weekblad BusinessWeek is verkrijgbaar in de kiosk.

www.businessweek.com