Ballast Nedam kandideert zichzelf als beursprooi

Bij bouwbedrijf Ballast Nedam loopt de post dubieuze debiteuren steeds meer op. Na de weigering van de Saoedische overheid om 300 miljoen gulden aan betalingen te voldoen, blijkt ook Suriname al 30 miljoen achter te lopen.

Bij bouw en baggerbedrijf Ballast Nedam volgen de zeperds elkaar op. Een kantoor voor KPN vertoont diepe scheuren. Saoedi-Arabië weigert al ruim een jaar om een openstaande rekening van 300 miljoen gulden te voldoen voor de aanleg van vliegvelden. Vorige maand bleek tevens dat ook de Surinaamse overheid in de categorie dubieuze debiteuren te moeten worden ondergebracht. Van de 168 miljoen gulden die de bouw van twee bruggen daar moet opleveren, heeft Ballast Nedam pas de helft binnen.

De betalingsachterstanden bij twee grote opdrachtgevers leveren het bouwbedrijf uit Amstelveen fikse problemen op. Vorig jaar groeide de winst al met een teleurstellend magere vijf procent (tot 105 miljoen gulden, op een omzet van 4,6 miljard), dit jaar verwacht het bedrijf, dat voor 48 procent in handen is van het Duitse bouwconcern Hochtief, die winst niet eens te kunnen evenaren. Terwijl de marktomstandigheden voor Nederlandse bouwbedrijven de afgelopen jaren bijzonder gunstig waren.

Begin juni maakte Ballast Nedam bekend dat de cijfers over het eerste halfjaar niet, zoals eerder aangekondigd, medio juli gepubliceerd zouden worden, maar pas begin september. Hoewel het bedrijf zelf zegt deze stap te nemen om qua tijdstip van publicatie meer in lijn te komen met andere beursgenoteerde bouwbedrijven, lijkt het waarschijnlijker dat Ballast Nedam hoopt dat er vanuit Saoedi-Arabië en Suriname nog geld op de rekening wordt gestort. Of dat voor de Saoedische order substantiële voorzieningen ten laste van de winst moeten worden getroffen.

Saoedi-Arabië is sinds jaren een bijzonder goede klant voor het Nederlandse concern. Het land bezorgde Ballast Nedam, toen zij nog eigendom was van defensieleverancier British Aerospace, voor miljarden guldens aan opdrachten. Door de lage olieprijs van de laatste jaren is daar weliswaar flink de klad in gekomen, maar dat kan in de toekomst natuurlijk weer veranderen en dan zou het jammer zijn als een goede klant was weggejaagd door al te opdringerige incassomethoden. Die terughoudendheid kost Ballast Nedam op dit moment geld. De Saoedi's betalen vanwege hun Islamitische geloof geen rente over schulden en Ballast Nedam moet zelf de kosten voor aanvulling van het werkkapitaal betalen. De rentelasten stegen vorig jaar al van 10 miljoen naar bijna 22 miljoen gulden.

In Suriname heeft Ballast Nedam voor een agressievere inning gekozen. Afgelopen weekeinde meldde de Surinaamse media dat de regering haar inkomsten uit de bauxiet- en oliesector als garantie heeft gesteld voor een betalingsregeling. Ballast Nedam heeft hiertoe besloten nadat overleg tussen Suriname en ING over een overbruggingskrediet op niets was uitgelopen.

Ballast hoopt op hogere olieprijzen om uit de problemen te komen, analisten speculeren liever op een overname. Op de effectenbeurs is het bedrijf ruim 500 miljoen gulden waard. De recrutering van organisatie-adviseur R. Kottman als opvolger van scheidend bestuursvoorzitter W. Ludwig heeft de tongen in beweging gezet. Met de dramatisch lage beurskoers kan de baggeraar en bouwer een prooi zijn voor opsplitsing en verkoop.

    • Marcella Breedeveld