Rusland krijgt van schuldeisers uitstel van betaling

De schuldeisers van Rusland, verenigd in de Club van Parijs, verlenen Rusland uitstel van betaling van in totaal 8,1 miljard dollar voor aflossing van schulden en rentebedragen die dit jaar en in 2000 verschuldigd waren. Na vier dagen en ,,lange nachtelijke sessies'' werd gisteren in Parijs een akkoord bereikt over herstructurering van schulden van de voormalige Sovjet-Unie. Hierdoor krijgt Rusland een belangrijke financiële adempauze. De 8,1 miljard dollar (16,76 miljard gulden) mag nu in plaats van binnen twee jaar in een periode van 15 tot 20 jaar worden terugbetaald. Tot eind 2000 hoeft Rusland slechts 600 miljoen gulden te betalen.

Dat hebben voorzitter Francis Mayer van de Club van Parijs en de Russische minister van Financiën Mikhail Kasyanov bekendgemaakt. ,,Dit akkoord kan als basis dienen voor een herstructurering van de totale schuld van de voormalige Sovjet-republieken'', aldus Mayer.

De buitenlandse schuld van Rusland bedraagt bijna 150 miljard dollar, waarvan circa 38 miljard uitstaat bij de Westerse landen van de Club van Parijs en zo'n 32 miljard bij commerciële schuldeisers verenigd in de Club van Londen. Minister Kasyanov zal deze week in Londen en Frankfurt pogen tot een herstructurering van de overige schulden te komen.

Het akkoord in Parijs werd mogelijk door de nieuwe lening van 4,5 miljard dollar aan Rusland die het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds vorige week goedkeurde. Dat gebeurde na intensieve onderhandelingen met een Russische regeringsdelegatie over een beleidsprogramma voor verhoging van de belastingopbrengsten, aanpak van de corruptie en hervorming van het bankwezen. Ongeveer tweederde van de Russische schuld betreft leningen van vóór februari 1992 die nog door de voormalige Sovjet-Unie waren aangegaan. Kasyanov maakte een scherp onderscheid tussen die schuld, en de leningen die daarna door de Russische Federatie zijn aangegaan. ,,Onze mogelijkheden om de Sovjet-schuld af te betalen zijn ernstig belemmerd door de financiële crisis. Als de omstandigheden niet verbeteren, moeten we wellicht uitzonderlijke maatregelen overwegen.'' (Reuters, AFP)